Rodo

Szanowni Państwo,

Informujemy, że mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych na najwyższym poziomie i dbając o ich bezpieczeństwo wspólnie opracowaliśmy projekt ochrony danych osobowych powierzanych Spółkom:

Konsal-Ochrona Sp. z o.o., Konsal-Security Sp. z o.o., Konsal Monitoring Sp., RD Invest Sp. z o.o.

I działamy w ramach ochrony Państwa danych osobowych jako Współadministratorzy.

Zapewniamy Państwa, że działania podejmowane przez Współadministratorów celem skutecznej i pełnej ochrony danych osobowych nam powierzonych są konieczne, zgodne z przepisami prawa krajowego i unijnego oraz adekwatne do potrzeb Państwa i naszych.

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania, które przybliżą Państwu tematykę ochrony danych osobowych w naszych Spółkach lub ułatwią kontakt z nami w zakresie ochronny czy zmiany Państwa danych przez nas przetwarzanych.

I) Klauzule informacyjne: czyli kto zarządza Państwa danymi, w jakim celu, przez jaki czas i jakie są Państwa uprawnienia z tym związane. Jeżeli mają Państwo pytania co do treści klauzul, czy ich stosowania prosimy o kontakt pod wskazany adres e-mail/telefon.

 1. Konsal_klauzula_informacyjna_ogolna.pdf
  Stosowana wobec: osób, którym wystawiamy faktury i nie łączy nas umowa, klientów i użytkowników parkingów przez nas dzierżawionych, osób kierujących do nas zapytanie ofertowe, i innych, którzy nie są ujęci w innych klauzulach informacyjnych.

 2. Konsal_klauzula_informacyjna_kolizja_wypadek.pdf
  Stosowana wobec: osób, które były sprawcami kolizji/wypadku z udziałem pojazdu lub pracownika Współadministratorów, użytkowników i właścicieli uczestników kolizji, ewentualnie świadków zdarzenia.

 3. Konsal_klauzula_informacyjna_legitymowani_swiadkowie_przymusu.pdf
  Stosowana wobec: świadków użycia środków przymusu bezpośredniego lub broni oraz osób, wobec których zastosowano ww. środki.

 4. Konsal_klauzula_informacyjna_legitymowani_ogolna.pdf
  Stosowana wobec: osób, które były legitymowane przez pracowników i współpracowników Współadministratorów.

 5. Konsal_klauzula_informacyjna_uslugobiorcy.pdf
  Stosowana wobec: osób, z którymi zawarto umowy zlecenia/świadczenia usług na monitorowanie SSWiN, CCTV, ACC, ochrony fizycznej, na patrolowanie, konserwację SSWiN, CCTV, ACC, na konwojowanie, współpracy z agencjami ochrony, na OFI.

 6. Konsal_klauzula_informacyjna_rekrutacja.pdf
  Stosowana wobec: osób aplikujących w procesie rekrutacji, bez względu na formę zgłoszenia kandydatury i rekrutowane stanowisko.

 7. Konsal_klauzula_informacyjna_pracownicy_zleceniobiorcy_inni_niz_ochroniarze.pdf
  Stosowane wobec: pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych/wykonujących zlecenie, z wyłączeniem osób pracowników ochrony fizycznej.

 8. Konsal_klauzula_informacyjna_pracownicy_zleceniobiorcy_ochrona_kwalifikowana_niek walifikowana.pdf
  Stosowane wobec: pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych/wykonujących zlecenie w charakterze ochrony kwalifikowanej i niekwalifikowanej.

II) Dokumenty realizacji praw: Informacje o obowiązkach, uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane i informacje o ochronie Państwa danych osobowych.

 1. Konsal_polityka_bezpieczenstwa.pdf
  Zbiór najważniejszych informacji o pozyskiwaniu, przetwarzaniu i ochronie danych osobowych przez Współadministratorów.

 2. Konsal_realizacja_praw.pdf
  Tutaj Państwo uzyskają wszystkie niezbędne informacje co do możliwości zgłoszenia Państwa uwag, zleceń, zastrzeżeń i zapytań odnośnie administrowanych przez nas Państwa danych osobowych, wraz z instrukcją zgłoszenia do Współadministratorów.

 3. Konsal_wniosek_do_wspoladministratorow.pdf
  Wzorcowy dokument służący do realizacji Państwa uprawnień do zgłoszenia zmiany danych osobowych, wniosku o ich poprawienie, usunięcie, cofnięcie udzielonej zgody i innych działań, które mogą Państwo zlecić Współadministratorom.
Konsal Agencja ochrony

Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się znami, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i rozwiejemy wszystkie wątpliwości.